XI. celostátní finále Jugend debattiert international

Kvě 14, 2015 | Články

14. května 2015 v Praze celorepublikovým finále vyvrcholil již jedenáctý ročník mezinárodní soutěže v debatování Jugend debattiert international. Na jeho začátku bylo více než 450 žáků z 27 škol celé České republiky. Finále je však určeno pouze čtyřem nejlepším, a nás nesmírně těší, že mezi finálovou čtveřicí byly hned dvě zástupkyně GTM, Dominika Špaňhelová a Gabriela Klemová.

Před zaplněným sálem Českého muzea hudby a za pečlivého dohledu svých spolužáků a řady čestných hostů se obě naše debatantky podílely na celkově velmi kvalitní a poutavé debatě na téma „Má být v České republice dekriminalizován squatting?“. V napínavé debatě přednesly řadu argumentů pro (Dominika) i proti (Gabriela) tomuto návrhu, snažily se porotu i publikum zaujmout angažovaným postojem, vlastními zážitky i širokou znalostí problematiky. Ve velmi vyrovnané debatě nakonec obsadila Gabriela třetí a Dominika čtvrté místo. Za tato krásná umístění, ale zejména za to, co v rámci projektu JDI v letošním školním roce dokázaly, patří oběma veliká a upřímná gratulace, a také uznání za neskutečné množství času a energie, které přípravám na jednotlivé debaty věnovaly.

Dovoluji si na tomto místě říci, že mi bylo ctí provázet Dominiku i Gábinu na jejich cestě od prvních debatních krůčků až k celorepublikovému finále a doufám, že schopnosti a zkušenosti při JDI získané budou i nadále aktivně využívat.

Více fotografií najdete zde.