Velký úspěch našeho studenta Filipa Troníčka z kvarty

Pro 22, 2019 | Články

Cílem naší výuky není jen připravit studenty pro vysoké školy, aby měli všeobecný přehled a dobře se domluvili, ale snažíme se je také podporovat v tom, v čem jsou dobří. To si myslím, je velkou doménou Gymnázia Thomase Manna.

V létě se podařilo paní učitelce Bočanové zkontaktovat studenta kvarty Filipa Troníčka s jednou maminkou, která má na GTM dítě, a zároveň pracuje pro firmu Microsoft. Doporučila Filipovi, aby se přihlásil do konkurzu na člena týmu, který bude pravidelně po dobu dvou let formou vzdělávacího programu spolupracovat s touto firmou. Konkurz sestával z pohovoru ve formě prezentace. Filip se dostal přes to krajské a poté se probojoval do celostátního finále, kde byl vybrán mezi účastníky dvouletého programu STC – Studentské Trenérské Centrum.

Co je to STC – „je prestižní rozvojový program společnosti Microsoft pro nadané středoškolské studenty, jeho cílem je příprava budoucích specialistů a vedoucích pracovníků se zaměřením na informační technologie“

Filipovi moc gratulujeme a přejeme mu úspěšné vkročení do tohoto tréninkového programu. V životopise se mu jistě tato zkušenost jako budoucímu IT specialistovi neztratí a v případě úspěšného zakončení tohoto programu bude mít v celé společnosti po celém světě dveře otevřené.