Týden vědy

Lis 9, 2014 | Články

V rámci Týdne vědy a techniky se ve čtvrtek 6.11.2014 účastnila kvarta a kvinta exkurze v Ústavu termomechaniky .

Rozděleni na menší skupiny absolvovali kolečko po jednotlivých laboratořích. Navštívili laboratoře zkoumající aerodynamiku, kmitání lopatek u turbín, ultrazvukové metody, šíření vlnění v konstrukcích a elektrofyzikální laboratoř. Naši skupinku nejvíce zaujala laboratoř, kde zkoumají vlastnosti lidské kůže. Dozvěděli jsme se o Langerových liniích, které se využívají především v chirurgii. Z každé skupiny si jeden mohl nechat změřit anizotropii kůže. V naší skupině byla vyvolená paní učitelka Smolková, která celou exkurzi zařizovala. Výsledkem je graf (viz. fotografie) pomocí, kterého chirurg ví, kudy má vést řez.