Tercie v Židovském muzeu

Pro 15, 2015 | Články

Dne 16.12.2015 tercie navštívila Židovské muzeum v Praze.
V rámci programu Badatel jsme se rozdělili do pěti skupin a věnovali jsme se následujícím tématům: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba a Pesach. Následně jsme vzájemně prezentovali vypracované otázky z židovských zvyků a tradic.

Tímto se všichni dozvěděli, co se dělá při svátcích šabat a pesach, pověděli jsme si něco o židovské domácnosti a na konec jsme uviděli dobře sehranou židovskou svatbu v režii našich spolužaček:) Nechyběla ani návštěva Staronové synagagogy a Pinkasovy synagogy, kde naši chlapci museli mít povinně na hlavě jarmulky, a nakonec procházka židovským hřbitovem, kde jsme uviděli náhrobní kámen Rabiho Löwa.
Myslím, že si to všichni skvěle užili a dozvěděli se něco nového z judaismu!

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

tercie-v-zidovskem-muzeu_8.jpg