Svačinové středy

Led 27, 2016 | Články

Svačinové středy jsou již několik let tradicí na naší škole.
Položila jsem si otázku, co vše se děti vlastně naučí!?

Odpověď je na nabíledni: kompetence plánování (co připravím na svačinový den, rozvrhnu si čas, promyslím ingredience, nakoupím, realizuji), kompetence sociální (nenechám třídu na holičkách a spolupodílím se), kompetence ekonomická (upéct to, co si trh žádá, prodávat za rozumnou cenu, výdělek sečíst a přidat k dalším úsporám, společně plánovat, co s vynaloženými penězi, kam nejlépe investovat). V případě prvního kola svačinového dne putuje zisk na vzdělání Joslin do Indie, kterou naše škola na dálku adoptovala.

Jakou mám pokaždé radost, když se děti chlubí vlastními produkty, vezmou na sebe zodpovědnost dotáhnout věc do zdárného konce. Někteří ještě potřebují konkrétní pomoc rodičů, ale i to vede k tomu, že se naučí být nejen v kuchyni dobří v kramflecích:-)

image1.jpeg