Studenti oktávy a sociologický výzkum

Pro 4, 2016 | Články

Studenti GTM měli jedinečnou možnost se zúčastnit sociologického výzkumu na téma nenávistné projevy, který organizovalo Multikulturní centrum Praha. Dne 26.9.2016 se vybraní studenti setkali s vedoucími projektu a vytvořili dotazník, který posléze šířili. Celý projekt vyvrcholil prezentací výsledků na konferenci pro středoškoláky, která se konala 20.11.2016.

Jakmile jsem zaslechla, že máme možnost se zúčastnit nějakého výzkumu, okamžitě jsem se musela přihlásit a mé nadšení ještě více vzrostlo, když jsem se dozvěděla, že výzkum navazuje na workshop o nenávistných projevech, který se u nás ve škole před nějakou dobou v rámci projektového týdne konal. Vzpomněla jsem si, jak bylo těžké vysvětlit našim mladším spolužákům, že na nenávistný projev nemáme reagovat dalším nenávistným projevem, a lákala mne možnost se tomu dál věnovat.

Musím se přiznat, že předtím, než jsem se zúčastnila workshopu a posléze výzkumu o nenávistných projevech, mne nenapadlo, že by se tento problém dal více řešit. To však neznamená, že jsem ho nevnímala. Občas jsem se snažila přesvědčit někoho ze svých vrstevníků, že jedná špatná zkušenost s příslušníkem nějaké menšiny, by je neměla přesvědčit o špatnosti všech příslušníků. Na druhou stranu chápu, že v dnešní době je těžké se tomuto vyhnout.

Našich respondentů jsme se ptali na jejich postoje a názory, převážně v oblastech jako nenávistné projevy, Islám nebo uprchlická krize. Také nás zajímalo, co mělo na tyto postoje a názory vliv a došli jsme k zajímavému zjištění. Nezáleželo na tom, zda respondenti sledují spíše zavedená média nebo například bulvár a zda si získané informace ověřují – jejich názory to neovlivňuje. Dále jsme zjistili, že většina respondentů zažila, že na ně byly mířeny nenávistné projevy, avšak zároveň téměř polovina respondentů se přiznala k jejich šíření. Zároveň nám přišlo překvapivé, že dvě třetiny respondentů se s problémy, které se týkají nenávistných projevů, neobracejí na třetí stranu a raději jsou sami za sebe.

Další zajímavá zjištění naleznete v přiložené prezentaci.