Stateční rodiče

Lis 2, 2016 | Články

Není jednoduché postavit se před třídu dětí a něco jim vykládat. A pokud je máte ještě doopravdy zaujmout, jde o úkol dvojnásob obtížný. Proto si nesmírně považuji odvahy rodičů, kteří v rámci projektu Seznámení s profesí, který probíhá jako součást předmětu Člověk a svět práce (CSP), přijdou do třídy a dětem o své práci vyprávějí.

Zajímavě, poutavě, podrobně. Takovým způsobem jsme se nyní seznámili s profesí stomatoložky. Paní doktorka Lucie Bradáčová nabídla své znalosti a zkušenosti a představila v kvartě detaily zubařské profese. A nutno konstatovat, že šlo o skvělou přednášku, která dětem přiblížila práci dentisty naprosto dokonale. Už jen to, že dotazy padaly jeden za druhým potvrzuje, že paní doktorka děti zaujala a dokázala v nich vzbudit o svou profesi velký zájem. Myslím, že pro některé to bylo i trochu terapeutické, pomohlo jim rozptýlit obavy ze zubařského křesla, které jsou v mnoha lidech takřka geneticky zakódovány. A celkově nám všem báječně rozšířila obzory. Velmi pěkně děkujeme. 🙂

A pokud se najde další statečný rodič, budu samozřejmě velmi potěšena a ráda. A děti se mnou. 🙂