Sociální klima pedagogického sboru školy

Lis 30, 2016 | Články

Ve vzdělávání je důležité skoro všechno – vzdělávací program, metody, formy, vybavení, kvalifikace, učebnice, rozvrh hodin atd. atd. Mnoho těchto oblastí lze relativně snadno popsat nebo změřit. Jednou z nesmírně důležitých kvalit vzdělávacího procesu je klima, které je jednat těžko popsatelné a pak také těžko měřitelné.

Naše škola (ZŠ i GTM) se na jaře 2016 připojila ke školám, které si nechaly změřit své sociální klima v rámci rozsáhlého šetření „Stabilita a proměny učitelských sborů ZŠ“. Sociální klima je definováno jako vnímaná kvalita personálních vztahů a procesů a jeho kvalita souvisí s výslednými efekty, může tedy být zásadním činitelem efektivity práce školy, včetně kognitivních výsledků žáků (definice je převzata z této publikace: //www.nuov.cz/uploads/AE/evaluacni_nastroje/16_Klima_ucitelskeho_sboru.pdf).

Co se měřilo a jak jsme dopadli

Šetření bylo založeno na dotazníku, který učitelé vyplnili, a který sledoval následující jevy: suportivitu (tedy, jak ředitel motivuje a podporuje učitele), direktivitu (přísnost vedení školy), angažovanost (hrdost učitelů na školu), frustraci (nadbytek rutinních činností a administrativy) a intimitu (přátelské i mimopracovní vztahy učitelů). Z těchto oblastí vznikl index klimatu sboru.

V podstatě ideálním sborem je takový sbor, který cítí vysokou podporu ředitele školy, která ho motivuje, a tudíž může být nízká přísnost vedení školy, učitelé vyjadřují vysokou angažovanost a jsou hrdí na svou školu, rutinních frustrujících úkolů je málo a učitelé mají mezi sebou přátelské vztahy.

Takové klima je poté hodnoceno indexem 5 (v grafu tvar jasného dvojitého V), učitel je ve výsledcích nazýván aktivistou a vedení ideálem. U intexu 4 hovoří výsledky o učiteli pracantovi a vedení manažerském. Oproti tomu obrácený graf ve tvaru M naznačuje index 1 nebo 2, kde je učitel buď tragéd nebo pasivní rezistent a vedení despotické či krajně liberální. Průměrný index, kdy je učitel blokovaný a vedení byrokratické má jistě také velký prostor pro zlepšení.

Na ZŠ i GTM dopadlo měření téměř shodně a celá škola a i obě její součásti mají graf ve tvaru krásného dvojitého V a nacházejí se mezi indexem 4 a 5.

Jsem ráda, že se většina učitelů ve škole cítí dobře, protože nespokojený a frustrovaný učitel by těžko odváděl dobrou pedagogickou práci. I když při pohledu na jednotlivé odpovědi je zřejmé, že je několik individualistů s odlišným názorem, ti jsou ale určitě také přínosem pro sbor, protože nedovolí vedení usnout na vavřínech spokojenosti s pozitivním výsledkem….

Na opakované šetření klimatu se chystáme zase na jaře 2018, věříme, že si udržíme stejný tvar grafu a pohodu ve sboru, kterou budeme moci přenášet na naše žáky a studenty.

Stáhněte si celou prezentaci.