Slavnostní zahájení školního roku

Srp 31, 2015 | Články

Dva měsíce zaslouženého volna utekly jako voda a dnes opět školní chodby ožily nezaměnitelným ruchem a energií. Po žhavém létě jsme se všichni vrátili do poměrně žhavých lavic, takže krom kalendáře nic nenasvědčovalo tomu, že léto je za námi a před námi deset měsíců usilovné práce. Zdá se ale, že všichni do ní mají plno energie, vrátili se odpočatí, opálení, s úsměvem na rtu

Školu jsme začali bez primánů, kteří odjeli již včera na stmelovací pobyt. Nejdříve dorazili oktaváni, kteří piknikem na dvoře s elánem začali svůj poslední ročník ve škole. Musí si ji užít, protože na prázdniny odejdou jako první. Ostatní se pozvolna sešli na desátou hodinu, kdy paní ředitelka svým proslovem slavnostně otevřela nový školní rok 2015/2016. V krátké úvodní řeči přivítala studenty, představila obměněný pedagogický sbor, kde se vedle starých objevila i řada nových tváří 🙂 a poté pomyslně poprvé zazvonila. Následovala snídaně ve třídách a pak poslední volné, takřka prázdninové odpoledne. Zítra již s plnou parou…

Nezbývá, než popřát všem studentům hodně úspěchů, rodičům dostatek trpělivosti a radosti z výsledků svých dětí a pedagogům hodně pracovního elánu, tvůrčích nápadů a aby je práce těšila. A nám všem, abychom se rádi potkávali a konce školního roku se dožili ve zdraví.

Více fotografií ve fotogalerii.

Učitelky a učitelé jsou zatím ve fázi sova 1. 🙂

sovy.jpg