Sláva vítězům dějepisné olympiády

Úno 3, 2022 | Novinky

Sláva vítězům

Během ledna proběhlo školní kolo dějepisné olympiády na téma Šlechta v proměnách času. Navzdory těžkým podmínkám (kvůli neustálým karanténám) se povedlo soutěž prezenčně uskutečnit. A ve dvou kategoriích. V té mladší, kde soutěžili studenti tercie a kvarty, vyhrála Sofie Alexovičová z tercie. Ona i Filip Kaše, jako druhý, se také zúčastní dalšího, již obvodního kola. Ve druhé kategorii, která byla vypsána pro celý druhý stupeň osmiletého gymnázia, zvítězil Tomáš Tesařík ze septimy. Do dalšího kola nás půjdou reprezentovat ještě Daniel Flaig ze sexty a Patrik Plechatý z kvinty. Blahopřejeme  vítězům a děkujeme všem zúčastněným. Všichni prokázali velmi hezké znalosti a nadstandardní vědomosti.