Sexta diskutuje o OSN

Úno 29, 2016 | Články

Sexta v hodině Občanského a společenskovědního základu diskutovala s JUDr. Renatou Klečkovou, která se několikrát účastnila jednání Valného shromážděni Organizace spojených národů.
Dozvěděli jsme se historii vzniku OSN a dostali odpovědi týkající se struktury a náplně samotné OSN.

IMG_20160226_111510.jpg