Projektová výuka v hodinách zeměpisu v kvintě

Led 15, 2017 | Články

Ve středu 11. 1. a ve čtvrtek 12. 1. dostali studenti kvinty zapeklitý úkol. Několik měsíců měli ve třídě připraveny kvádry z polystyrenu a čekali, kdy přijde ta pravá chvíle a použijeme na „něco“. Tato chvíle nastala.

Studenti si donesli na středu malé kapesní nožíky a buď ve dvojici, nebo jako jednotlivci dostali za úkol vytvořit model na nejrůznější témata, která jsme během prvního pololetí probírali. Probranými tématy jsou litosféra a atmosféra. Úkol byl velice důležitý, studenti věděli, že se modely budou používat v primě pro názorné ukázky průřezu sopky, modelu zemětřesení, modelu synoptické mapy – podle které se předpovídá počasí, říční terasy, vrásová a kerná pohoří, vápencová jeskyně s krápníky nebo model průřezu zemským tělesem. Tyto modely byly vyřezány z polystyrénového kvádru, dále modelovány do správných tvarů, někdo zvolil i 3D tvar apod. Po těchto vyřezávacích a zdokonalovacích pracích proběhlo barvení temperovými barvami, tak aby láva odpovídala barvě, kterou má mít, aby údolí byla zelená, kopce dohněda apod. Někde na kopcích byla vyrobena i horská chata, děvčata starající se o model zemětřesení doplňovala nad epicentrum i domy zborcené po onom zemětřesení apod. Samozřejmě se za 2 hodiny nestihly udělat modely všechny, ale pečlivost, kterou tomu studenti věnovali je hodna ocenění. Prima modely, které má již na poličce ve třídě a další modely budou dokončovány v průběhu celého školního roku. Velice děkuji za nasazení studentům kvinty, kteří obě dvě hodiny pilně pracovali na vytváření, zdokonalování a vylepšování svých projektů. Je to pro mne impulz, že i s žáky kvinty se dá pracovat na kreativních projektech a budu tak vymýšlet další.

Bo2.jpg

Bo3.jpg