Projekt ERASMUS + – metoda CLIL

Srp 22, 2019 | Články

Clil (content and language integrated learning) je přístup ke vzdělávání založen na výuce školního předmětu prostřednictvím nejen mateřského ale i cizího jazyka. Žák si tak osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně. O tom co přesně je Clil, jaké stanovuje cíle, které metody se v hodinách využívají, už bylo napsáno hodně. Nakonec vždy záleží na typu školy, učiteli a žácích.

Na gymnáziu Thomase Manna si žáci nižšího stupně mohou hravou formou osvojit nejen znalosti z oblasti matematiky ale i terminologii v německém jazyce. Ve třídě, kde jsou pohromadě rodilí mluvčí i začátečníci na úrovni A2 je hravá forma opravdu důležitá. V hodinách se využívá interaktivní tabule, videa, písničky, ve skupinkách si žáci vzájemně pomáhají a výuka pomocí cizího jazyka nikdy není na úkor pochopení a osvojení si matematických znalostí.

Žáci se během tří let naučí německou terminologii z oboru matematiky, během té doby se v hodinách německého jazyka dostanou na úroveň B1 nebo B2 a v tercii už běžně mohou vypracovávat slovní úlohy v němčině. Více než polovina žáků by nezaznamenala velký rozdíl, kdyby zrovna seděli na hodině matematiky v Německu. A tak díky výuce matematiky v Clil, mají žáci v budoucnu větší šance na trhu práce i v zahraničí.