Přijímací řízení 2021

Termín přijímacích zkoušek:

5. a 6. května 2021, náhradní termín 2. a 3. června 2021

Přijímací řízení bude v letošním roce probíhat v době přetrvávající pandemie nemoci COVID-19. Je proto třeba zajistit průběh přijímacího řízení tak, aby riziko nákazy virem SARS-CoV-2 bylo minimální. MZ ČR vydalo mimořádné opatření, které stanovuje podmínky pro účast uchazeče o studium v příjímacím řízení.

GTM umožní uchazeči přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu že:
– nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19
– předloží v listinné podobě (ne v telefonu nebo jiném zařízení) potvrzení o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a to nejdéle v posledních 7 dnech.

Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo víc než 90 dní. Dále dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu, uplynulo nejméně 14 dní.

Vydané doklady bude GTM kontrolovat před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Zde se můžete podívat, jak to v naší škole vypadá:

Jak se stát naším studentem?

 • Navštivte naše dny otevřených dveří online  2.12.2020 nebo 3.2.2021 
 • Připravte se na přijímací zkoušky
 • Vyplňte přihlášku a odevzdejte ji do 1.3. 2021 na naší škole
 • Vypracujte portfolio  a odevzdejte ho v den přijímacích zkoušek
 • Termín přijímacích zkoušek – 5. a 6.5.2021  POZOR ZMĚNA!!!

Termín pro odevzdání přihlášek

Do pondělí 1.3.2021

obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné

Vyplněná přihláška – vzor

Prázdná přihláška ke stažení – vzdělávání v denní formě

Prázdná přihláška v pdf

Důležité při vyplňování přihlášky:

 • na první místo dáte školu, kam chcete jít na zkoušku 1. termín
 • na druhé místo dáte školu, kam chcete jít na zkoušku 2. termín
 • přihlášku vytisknete 2x úplně stejně, nepřehazujete pořadí škol
 • známky necháte potvrdit ve škole

O přijetí rozhoduje pořadí uchazečů podle výsledku přijímacího řízení (dle platných kritérií)

Předpis přijímacího řízení 2021/22 + Portfolio pokyny

 

Přijímačky nanečisto – podrobné informace

 • sobota 23.1.2021 z důvodu epidemiologické situace zrušeno

od 11.1. bude možné na stránkách https://prijimacky.cermat.cz/  stáhnout zadání i řešení testů z tohoto termínu

 • sobota 20.3.2021 z důvodu epidemiologické situace zrušeno

Přípravný kurz na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka –  podrobné informace

Vždy ve čtvrtek 14:30 -16:00, začínáme 1.10.2020 

Přípravný kurz na přijímací zkoušky z německého jazyka – podrobné informace

Vždy ve čtvrtek 16:15-17:00, začínáme 1.10.2020

Kurz je vhodný pro začátečníky. Přihlašování najdete o 3 řádky výše společně s češtinou a matematikou (lze přihlásit jen na němčinu nebo na vše).

Příprava na němčinu je možná i formou dálkového studia – kontaktujte nás: svobodova@gtmskola.cz

Platby za přípravné kurzy:

 • na účet školy 2000001731/8040 Oberbank AG, Praha
 • do poznámky připište: “Přípravný kurz + příjmení dítěte”
 • nejpozději do 25.9.2020