Výměnné pobyty

 ca995f9053_81311224_o2.jpg

Vážení studenti a rodiče, rádi bychom vás informovali o možnosti výměnných pobytů s našimi partnerskými školami v Německu – viz podrobnosti u jednotlivých tříd níže. Tyto výměnné pobyty jsou skvělou příležitostí pro naše studenty, aby si rozšířili své vzdělání a poznali novou kulturu. Ve školním roce 2022/23 se podařilo vytvořit pro každou třídu naší školy německou partnerskou školu a zaměřit výměnný projekt na specifický tematický celek nebo předmět z našeho školního vzdělávacího programu.

Výměnné pobyty jsou zpravidla založeny na vzájemné spolupráci a hostitelské rodině, která zajistí ubytování a stravování studentů. Výměnní studenti navštěvují školu a zapojují se do kulturních, sportovních a společenských aktivit, které jsou pro ně vytvořeny, a zároveň mají možnost poznat nové přátele a získat zkušenosti s jazykem a kulturou a prohloubit i své znalosti, dovednosti a kompetence z dalších souvisejících předmětů.

Výměnné pobyty mají obecně mnoho přínosů a jsou pevnou součástí naší vzdělávací koncepce. Můžeme zmínit především:  zlepšení jazykových schopností, získání nových zkušeností, vytvoření nových přátel a posílení mezinárodního povědomí a kulturního porozumění.

Celková organizace výměnných pobytů zahrnuje výběr partnerů, plánování a organizaci výměny, komunikaci s partnerskými školami a poskytování podpory v průběhu celého procesu. Všechny tyto kroky jsou pečlivě plánovány a koordinovány, aby zajistily bezpečnost, pohodlí a uspokojení všech zúčastněných stran.

Pokud máte konkrétní dotazy, prosím, obraťte se na koordinátora výměnných programů naší školy (petrova@gtmskola.cz).

Představení jednotlivých projektů a partnerských škol

Prima a Neumarkt

Sekunda a Frankfurt

Tercie a Drážďany

Kvarta a Lübeck

Kvinta a Höxter

Sexta a Hamburk

Prvák a Bammental

 

Zahraniční projekty

Přihlašování na výměnné pobyty a zahraniční projekty začne 23. 11. 2022 v 18:00. Bližší informace obdržíte e-mailem do konce tohoto týdne. Při přihlašování prosím respektujte třídu, kterou studenti navštěvují. Každá třída má svůj vlastní projekt. Konec přihlašování je 2. 12. v 18 hod.
 
Snažíme se zajistit, aby se zahraničních projektů mohlo účastnit, co nejvíce studentů, nicméně nemůžeme garantovat zda nám partnerské školy nabídnou dostatečný počet partnerů. Vezměte prosím v úvahu, že čím dříve je student přihlášen, tím větší je pravděpodobnost, že se bude moci zúčastnit.
 

Formuláře k přihlášení na výměnné pobyty a zahraniční projekty

prima

sekunda

tercie

kvarta

kvinta

sexta

kvinta – Vídeň

prvák – Vídeň

 

Podmínky účasti na všech výměnných pobytech a zahraničních výjezdech