Výměnné pobyty

 ca995f9053_81311224_o2.jpg

Ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti realizujeme na našem gymnáziu pět projektů.

Plánovat výměnné pobyty a zahraniční aktivity v období pandemie COVID-19 je samozřejmě skoro nemožné, nicméně se snažíme udržovat komunikaci a vztahy s partnerskými školami a pokud to bude možné, budeme projekty realizovat.
Každý výměnný pobyt je prioritně určen pro jinou věkovou kategorii a jinou třídu našeho gymnázia. Pro rok 2021 je rozdělení následující, vedoucí budou upřesněni. Předběžné termíny pro Drážďany, Höxter a Hamburk jsou uvedeny ve školním kalendáři.

Pro účast na výměnném pobytu je nutné respektovat speciální podmínky účasti.

Příspěvek rodičů na výměnné pobyty činí ve školním roce 21/22 3000,-.

Všichni se těšíme na poznávání německých spolkových zemí, rozšiřování slovní zásoby a nové zážitky s našimi sousedy.

Výměnné pobyty jsou podporovány Česko-německým fondem budoucnosti, za což velice děkujeme.

logo-barevne-ve-formatu-jpg.JPG