Výměnné pobyty

 ca995f9053_81311224_o2.jpg

Ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti realizujeme na našem gymnáziu pět projektů.

Každý výměnný pobyt je prioritně určen pro jinou věkovou kategorii a jinou třídu našeho gymnázia. Pro rok 2019 je rozdělení následující:

 • Neumarkt: prima – projekt Erasmus, vedoucí P.Petrová
 • Drážďany: sekunda / tercie,  vedoucí V. Koszyk – přihláška
 • Höxter: kvarta , vedoucí Š. Rys – přihláška
 • Freiburg: kvinta, vedoucí M. Šedová – přihláška
 • Hamburk: sexta, vedoucí Z. Svobodová – přihláška – OBSAZENO
 • Kafkatag: septima – jednodenní akce, podmínky upřesníme

Přihlášky na výměnné pobyty vyplňujte do 22.9.2019, podrobnosti Vám poskytnou vedoucí jednotlivých pobytů. Pro účast na výměnném pobytu je nutné respektovat speciální podmínky účasti.

Termíny výměnných pobytů nejsou ještě pevně dané, dopisujeme postupně do kalendáře.

 • Höxter: 15.3.-20.3. v Praze, červen tam
 • Drážďany: 15.3.-20.3. v Praze, 14.6.-19.6. my v Drážďanech
 • Freiburg:15.3.-20.3. v Praze, 24.5.-29.5. ve Freiburgu
 • Neumarkt: 29.3.-3.4. v Praze, 24.5.-29.5. v Neumarktu
 • Hamburk: tam: 21.3.-4.4.2020, 12.9.-26.9.2020 u nás

Příspěvek rodičů na výměnné pobyty činí ve školním roce 19/20 3000,-.

Všichni se těšíme na poznávání neměckých spolkových zemí, rozšiřování slovní zásoby a nové zážitky s našimi sousedy.

Výměnné pobyty jsou podporovány Česko-německým fondem budoucnosti, za což velice děkujeme.

logo-barevne-ve-formatu-jpg.JPG