Klub mladých diváků

masky.jpg

Klub mladých diváků (KMD) je instituce působící pod záštitou Divadla v Dlouhé. Nabízí formou předplatného za výhodné ceny návštěvy nejen činoherních představení, ale také taneční či baletní produkce a operních i muzikálových představení.

Hlavním cílem KMD je kultivovat žáky prostřednictvím divadelního umění, vhodnou formou doplňovat jejich vzdělání v oblasti umělecké a estetické, a tak z nich vychovávat budoucí pravidelné návštěvníky divadel.

Členství v KMD je dobrovolné a žáci navštěvují představení v rámci svého volného času, nikoli v době výuky. //www.klubmladychdivaku.cz/

Možnost přihlásit se přes Gymnázium Thomase Manna do Klubu mladých diváků mají naši žáci již dlouhá léta. V současné době je koordinátorkou KMD Mgr. Jitka Neradová. V rámci předplatného, které pro tento rok činilo 640,- Kč, žáci zhlédnou 6 divadelních produkcí. Distribuci vstupenek zajišťuje koordinátorka KMD.

Výběr představení či jiné akce probíhá vždy cca 1 měsíc před samotným představením. Není tedy možné s větším předstihem informovat o nadcházejícím programu KMD.

Přehled zhlédnutých představení od roku 2009

 

Etiketa v podání Ladislava Špačka aneb jak se správně chovat a vypadat v divadle.

Klub mladého diváka pro školní rok 2020/21

Můžeme jen doufat, že nás i v tomto školním roce pustí do divadel a Covid-19 nás opět nezavře doma. 🙁