SEMINÁRNÍ A ROČNÍKOVÉ PRÁCE 2020/2021

práce.jpg

Důležité informace pro úspěšnou seminární nebo ročníkovou práci:

Protokol o konzultaci NJ

Kritéria hodnocení na seminárním odpoledni:

Známka s váhou pět se určuje na základě těchto kritérií:

  • Má  důkladně zpracované všechny body dle vzoru prezentace
  • Odeslal včas, tj. do soboty 23.59: oktávě + vedoucímu práce (seznam zodpovědných oktavánů je na nástěnce ve škole a na GC (kód kurzu: hlgsmni
  • Charakteristika tématu práce ( student ví, o čem píše, má o tématu určitý prokazatelný přehled)
  • Je to obsahově kongruentní (tj. má to celé hlavu i patu) 

Přejeme mnoho úspěchů a radosti při psaní.

Tým GTM

Seznamy témat dle jednotlivých vyučujících: témata budou doplněna během 16.9.2020