SEMINÁRNÍ A ROČNÍKOVÉ PRÁCE 2020/2021

práce.jpg

Důležité informace pro úspěšnou seminární nebo ročníkovou práci:

Protokol o konzultaci NJ

  • Další důležité termíny naleznete ve Vnitřním řádu.
    • odkaz na Google Classroom hlgsmni
    • pondělí  29.3.2021 Konferenční den ONLINE 9:00 – 12:00

Kritéria hodnocení konferenčního dne:

Známka s váhou pět se určuje na základě těchto kritérií:

  • student má důkladně zpracované všechny body dle vzoru prezentace (viz prezentace pro konferenční den)
  • student odeslal prezentaci včas, tj. do soboty 27.3., 23.59: oktávě + vedoucímu práce (seznam zodpovědných oktavánů je na GC; kód kurzu: hlgsmni)
  • student srozumitelně představí výsledky své práce (popis dosažených výsledků, zásadních zjištění, zajímavých skutečností – dle tématu a cíle práce)
  • Je to obsahově kongruentní (tj. má to celé hlavu i patu)

Přejeme mnoho úspěchů a radosti při psaní.

Tým GTM

Seznamy témat dle jednotlivých vyučujících: témata budou doplněna během 16.9.2020