SEMINÁRNÍ A ROČNÍKOVÉ PRÁCE 2021/2022

práce.jpg

Důležité informace pro úspěšnou seminární nebo ročníkovou práci:

Protokol o konzultaci NJ

 • Další důležité termíny naleznete ve Vnitřním řádu.
  • odkaz na Google Classroom hlgsmni
  • úterý 19.10. 2021 Seminární dopoledne 12:00 – 13:35 
  • Konfereční den – 22. 3. 2022

Kritéria hodnocení seminárního dne:

Známka s váhou pět se určuje na základě těchto kritérií:

 • student má důkladně zpracované všechny body dle vzoru prezentace (viz prezentace pro seminární odpoledne)
 • student odeslal prezentaci včas, tj. do soboty 16.10.2021, 23.59: oktávě + vedoucímu práce (seznam zodpovědných oktavánů bude na GC; kód kurzu: hlgsmni)
 • student představí záměr své práce (název plánované práce, zdůvodnění volby tématu, charakteristiku tématu práce, cíl práce a metodu práce)

Kritéria hodnocení konferenčního dne:

Známka s váhou pět se určuje na základě těchto kritérií:

 • student má důkladně zpracované všechny body dle vzoru prezentace (viz prezentace pro konferenční den)
 • student odeslal prezentaci včas, tj. do 21.3. oktávě + vedoucímu práce (seznam odpovědných oktavánů je na GC; kód kurzu: hlgsmni)
 • student srozumitelně představí výsledky své práce (popis dosažených výsledků, zásadních zjištění, zajímavých skutečností – dle tématu a cíle práce)
 • Je to obsahově kongruentní (tj. má to celé hlavu i patu)

  Přejeme mnoho úspěchů a radosti při psaní.

  Tým GTM

  Seznamy témat dle jednotlivých vyučujících: