SEMINÁRNÍ A ROČNÍKOVÉ PRÁCE 2022/2023

práce.jpg

Důležité informace pro úspěšnou seminární nebo ročníkovou práci:

Protokol o konzultaci NJ

 • Další důležité termíny naleznete ve Vnitřním řádu.
  • odkaz na Google Classroom: hlgsmni
  • Seminární den: středa 19.10. 2022, 12:00 – 13:35 
  • Konferenční den: středa 15. 3. 2023, 12:00 – 13:35

Kritéria hodnocení seminárního dne:

Známka s váhou pět se určuje na základě těchto kritérií:

 • student má důkladně zpracované všechny body dle vzoru prezentace (viz prezentace pro seminární odpoledne)
 • student odeslal prezentaci včas, tj. do 18.10.2022, oktávě + vedoucímu práce (seznam odpovědných oktavánů bude na GC; kód kurzu: hlgsmni)
 • student představí záměr své práce (název plánované práce, zdůvodnění volby tématu, charakteristiku tématu práce, cíl práce a metodu práce)

 

 

Kritéria hodnocení konferenčního dne:

Známka s váhou pět se určuje na základě těchto kritérií:

 • student má důkladně zpracované všechny body dle vzoru prezentace (viz prezentace pro konferenční den)
 • student odeslal prezentaci včas, tj. do 14.3.2023 oktávě + vedoucímu práce (seznam odpovědných oktavánů bude na GC; kód kurzu: hlgsmni)
 • student srozumitelně představí výsledky své práce (popis dosažených výsledků, zásadních zjištění, zajímavých skutečností – dle tématu a cíle práce)

 

Přejeme mnoho úspěchů a radosti při psaní.

Tým GTM

Seznamy témat dle jednotlivých vyučujících: