Projektový týden na GTM

18. – 22.11.2019 9:00 – 13:35
prezentace projektů v sobotu 23.11.2019 14:00 – 16:00

 
30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE


V případě neúčasti na projektovém týdnu dostane student (III-VII) od vedoucího projektu téma seminární práce – rozsah 5 stran, kterou odevzdá do 15.12.2019, studenti (I-II) připraví referát na 10 minut a vedoucí projektu jim oznámí, ve kterém předmětu referát přednesou. Práce nebo referát je nutná podmínka pro klasifikaci.

Projekty:

1) Cestování před rokem 89 a poté – Bo, Jk – 22 studentů

2) Média, svoboda, normalizace – Tl, Je, Ml – 20 studentů

3) Svoboda v dějinách – Lu, Ne – 22 studentů

4) Studentský život v ČSSR a NDR – Sm, Kz – 22 studentů

5) Zdravotnictví od roku 1989 – Ak, Be, Ka – 17 studentů

6) Czech travel in art – Vo, Ns – 13 studentů

7) Když v obchodech nic nebylo aneb Zlaté české ručičky – Gg – 10 studentů

8) Svoboda či nesvoboda na vlastní kůži – Se, Ru – 12 studentů

9) Jugend Europa Woche – Ro, Ha – 14 studentů

10) Weltenschreiber – Sp – 9 studentů 

11) Erasmus – Pe, Nu, Sch – celá prima

12) Oktáva – příprava na DSD II + příprava na maturitní zkoušku – celá oktáva