Programy primární prevence jsou ve třídách realizovány přibližně čtyřikrát ročně, časová dotace jednoho programu bývá obvykle 2 hodiny.
Při programech využívám různé aktivity, sdílení, diskuzi, videa atd. Zaměření programů se odvíjí od potřeb a požadavků třídy a třídního učitele a může být například následující:
  • vztahy ve třídě
  • šikana a kyberšikana
  • rozvoj sociálních dovedností
  • stres a psychohygiena
  • duševní zdraví
  • hodnoty, cíle do budoucna
  • sex a partnerské vztahy
  • návykové látky
  • v případě vážného podezření na šikanu může proběhnout screeningový program
  • a mnoho dalšího