Mgr. Michaela Teplá
 

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a jsem frekventantkou integrativního psychoterapeutického výcviku v Instep. Průběžně absolvuji řadu dalších kurzů a vůbec se stále vzdělávám.

Ve škole jsem k dispozici studentům, rodičům i učitelům. Můžete se na mě obracet například v následujících případech:
  • máte psychické obtíže (např. úzkosti, deprese, stres, obavy, nejistota, ale třeba i jen neurčitý divný pocit)
  • máte starost o někoho blízkého
  • chcete něco posdílet
  • chcete se poradit nebo se na něco zeptat
  • něco Vás trápí, ale úplně nevíte, za kým jít – můžu Vás pomoci nasměrovat
  • zajímá Vás obor psychologie, přemýšlíte o studiu psychologie, rádi byste si půjčili knihu o psychologii
 
Kromě individuálních konzultací a případné krizové intervence ve škole realizuji preventivní programy ve třídách, spolupracuji s učiteli, vedu růstovou skupinku pro děti, odpovídám na dotazy ve schránce důvěry, komunikuji s dalšími organizacemi a mnoho dalšího.
Ve škole jsem k dispozici vždy v pondělí a v úterý od 9:00 a dále dle potřeby. Konzultace po předchozí domluvě (tepla@gtmskola.cz).