Kariérové poradenství na GTM:

  • je k dispozici studentům, zákonným zástupcům a pedagogům.
  • Studenti i rodiče mohou konzultovat kariérní plány a studijní přípravu.
  • Kariérová poradkyně doporučí vhodné informační zdroje a vhodné poradenské subjekty v návaznosti na studentovu situaci.

KP nabízí :

  • Podporu při přípravě na pracovní pohovor, konzultace při zpracování CV a portfolia.
  • Pomoc při vstupu na trh práce (praxe, brigáda, zaměstnání).
  • Dále také nabízí poradenství v oblasti mobility a studijních příležitostí v zahraničí.
  • Podporu žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání.
  • Realizaci exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.

 

Mgr. Jana Šperglová, kariérová poradkyně GTM