Kontakty na školní poradenské zařízení a poradenská zařízení spolupracující s naší školou a další odborníky

kontakt.jpg

Školní poradenské pracoviště  je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.

Generální souhlas s intervencí školního psychologa

Poradenskými pracovníky školy jsou:

  • ředitelka školy
  • školní speciální pedagožka  na ZŠ
  • výchovná poradkyně
  • metodička prevence
  • školní psycholožka

Konzultace výchovné poradkyně Mgr. Lucie Smolkové

ucitelsky-sbor_30.jpg

Konzultace metodičky prevence Mgr. Jitky Neradové

ucitele_13.jpg

Konzultace se školní psycholožkou Mgr. Michaelou Teplou

 
  • od 1.10. 2021 individuálně po předchozí domluvě ideálně pondělí nebo úterý
  • tepla@gtmskola.cz