Kontakty na školní poradenské zařízení a poradenská zařízení spolupracující s naší školou a další odborníky

 

kontakt.jpg

 

Školní poradenské pracoviště  je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Tým odborníků poskytuje poradenské služby dle Vyhlášky 27/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům školy.

 

Generální souhlas s intervencí školního psychologa

 

Poradenskými pracovníky školy jsou:

 

  • ředitelka školy
  • školní speciální pedagožka
  • výchovná poradkyně
  • metodička prevence
  • školní psycholožka

 

Konzultace výchovné poradkyně Mgr. Lucie Smolkové

 

ucitelsky-sbor_30.jpg

 

Konzultace metodičky prevence Mgr. Jitky Neradové

 

ucitele_13.jpg

 

Konzultace se školní psycholožkou Mgr. Michaelou Teplou

 

Konzultace se školní speciální pedagožkou Mgr. Martinou Chamlarovou