Sexta A

Třídní učitelka: Mgr. Jindra Glogrová, glogrova@gtmskola.cz

ucitelsky-sbor_23.jpg

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Michaela Šédová
 • Němčina: Mgr. Pavla Petrová, Veronika Koszyk, Siegbert Rost, Stefan Hahmann
 • Angličtina: Ing. Cloyd Nelson, Mgr. Jindra Glogrová
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Občanský a společenskovědní základ: Mgr. Michaela Šédová
 • Zeměpis: Ing. Štěpán Rys
 • Matemtika: Mgr. Lucie Smolková
 • Fyzika: Mgr. Lucie Smolková
 • Chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Biologie: Ing. Monika Akslerová
 • Informační a komunikační technologie: Mgr. Martin Jelínek
 • Hudební obor: Mgr. Jitka Rutrlová
 • Výtvarný obor: Mgr. Jitka Neradová, Mgr. Lenka Vopařilová
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný
 • Volitelný předmět německý jazyk: Mgr. Ondřej Špaček, Stefan Hahmann

Kontakty na jednotlivé vyučující