Oktáva

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Neradová, neradova@gtmskola.cz

ucitele_13.jpg

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Němčina: Stefan Hahmann, Mgr. Ondřej Špaček, Siegbert Ros
 • Angličtina: Melissa McClellan, Ing. Cloyd Nelson
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Matemtika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Tělesná výchova: Mgr. Petra Neureiterová, Mgr. Michal Spurný
 • Volitelný předmět německá literatura: Mgr. Ondřej Špaček
 • Volitelný předmět vědecké psaní: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 • Volitelný předmět český jazyk: Mgr. Michaela Šédová
 • Volitelný předmět občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Volitelný předmět dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Volitelný předmět dějiny umění: Mgr. Jitka Neradová
 • Volitelný předmět matematika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Volitelný předmět fyzika: Mgr. Lucie Smolková
 • Volitelný předmět chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Volitelný předmět biologie: Ing. Monika Akslerová
 • Volitelný předmět ekonomie v němčině: Ing. Pavla Krummackerová
 • Volitelný předmět programování: Mgr. Martin Jelínek
 • Volitelný předmět angličtina: Mgr. Jindra Glogrova, Melissa McClellan
 • Volitelný předmět zeměpis: Ing. Štěpán Rys

Kontakty na jednotlivé vyučující