Uplatnění absolventů v roce 2017

 

18-2-2017-maturitni-ples-2017_29.jpg

 

V roce 2017 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 16 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna (z toho bylo 10 vyznamenání).

 

 výsledky maturita 2017-3.jpg

 

Theresa Borůvková:

 

přijata na:

 

Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd – obor Management a marketing

 

studuje na:

 

roční pobyt v zahraničí

 

 

Jan Dolejš:

 

přijat na:

 

Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta – obor Informatika

 

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Elektrotechnika, energetika a management

 

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Elektronika a komunikace

 

České vysoké učení technické – Fakulta informačních technologií – obor Informatika

 

studuje na:

 

České vysoké učení technické – Fakulta informačních technologií – obor Informatika

 

 

Alexandra Fedorova:

 

přijata na:

 

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta – obor Národní hospodářství

 

studuje na:

 

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta – obor Národní hospodářství

 

 

Tereza Fexa:

 

přijata na:

 

Bankovní institut – obor Oceňování majetku

 

Anglo-American University – obor Business Administration: Marketing and Communications Emphasis

 

studuje na:

 

Anglo-American University – obor Business Administration: Marketing and Communications Emphasis

 

 

Dominik Fischer:

 

přijat na:

 

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Kybernetika a robotika

 

studuje na:

 

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Kybernetika a robotika

 

 

David Gabriel:

 

přijat na:

 

České vysoké učení technické – Stavební fakulta – obor Managemnet a ekonomika ve stavebnictví

 

Česká zemědělská univerzita – Technická fakulta – obor Obchod a podnikání s technikou

 

Technische Universität Dresden, Fakultät Elektrotechnik, Regenerative Energiesysteme

 

Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen

 

studuje na:

 

Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen

 

 

Linda Herbstová:

 

přijata na:

 

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta – obor Národní hospodářství

 

studuje na:

 

Vysoká škola ekonomická -Národohospodářská fakulta – obor Národní hospodářství

 

 

Maxim Hof:

 

přijat na:

 

Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta – obor Farmacie

 

studuje na:

 

Univerzita Karlova – Farmaceutická fakulta – obor Farmacie

 

 

Gabriela Klemová:

 

přijata na:

 

The University of Manchester, History of Art

 

University of York, Curating and Art History

 

University of Leeds, History of Art

 

University of Essex, Art History and Modern Languages (French Language)

 

University of Bath Spa, History of Art and Design/Publishing

 

Freie Universität Berlin, Kunstgeschichte Europa und Amerika

 

Freie Universität Berlin, Publizistik – und Kommunikationswissenschaften

 

Humboldt-Universität Berlin, Kunstgeschichte

 

Humboldt-Universität Berlin, Medienwissenschaften

 

Ludwig-Maximilians-Universität München, Kunstgeschichte

 

Ludwig-Maximilians-Universität München, Literatur/Sprache/Kultur

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Dějiny umění

 

Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Dějiny křesťanského umění

 

studuje na:

 

Freie Universität Berlin, Kunstgeschichte Europa und Amerika

 

Freie Universität Berlin, Publizistik – und Kommunikationswissenschaften

 

 

Natálie Odrobinová:

 

přijata na:  nedodala informace

 

 

 

studuje na:

 

 

Anna Perchuk:

 

přijata na:

 

 University of Warwick – obor Politics and International Studies

Loughborough University – obor International Relations

University of Sheffield – obor International Relations and Politics

 

studuje na:

 

 University of Warwick – obor Politics and International Studies

 

 

Tomáš Rutrle:

 

přijat na:

 

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Kybernetika a robotika

 

studuje na:

 

České vysoké učení technické – Elektrotechnickou fakultu – obor Kybernetika a robotika

 

 

Markéta Slezáková:

 

přijata na:

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Psychologie

 

studuje na:

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Psychologie

 

 

Oliver Stříbrný:

 

přijat na:

 

Univerzita Karlova – Právnická fakulta – obor Právo

 

Masarykova univerzita – Právnická fakulta – obor Právo

 

Univerzita Palackého – Právnická fakulta – obor Právo

 

studuje na:

 

 Masarykova univerzita – Právnická fakulta – obor Právo

 

 

Claudia – Jana Turková:

 

přijata na:

 

Vysoká škola ekonomická – Národohospodářská fakulta –  obor Národní hospodářství

 

Policejní akademii ČR – fakulta Bezpečnostní a právní, obor Kriminologie

 

Newton College – obor Mediální management

 

studuje na:

 

 Newton College – obor Mediální management

 

 

Karolína Vavřichová:

 

přijata na:

 

Vysoká škola chemicko-technologická – Fakulta potravinářské a biochemické technologie – obor Forenzní analýza

 

studuje na:

 

Vysoká škola chemicko-technologická – Fakulta potravinářské a biochemické technologie – obor Forenzní analýza

 

 

Přejeme všem našim absolventům, aby se jim dařilo v jejich pracovním i osobním životě a věříme, že najdou cestu do školy svých středoškolských studií, aby se s námi podělili o své nové zkušenosti a zážitky.