Uplatnění absolventů v roce 2016

 

maturitni-ples-2016_21.jpg

 

V roce 2016 složilo úspěšně maturitní zkoušku 13 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.

 

Bergl Cedrik

 

přijat na:

 

Ćeská zemědělská univerzita Praha – obor Zahradnictví

 

studuje na:

 

pomaturitní studium angličtiny

 

Čapková Julie-Karolína

 

přijata na:

 

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

 

Západočeská univerzita v Plzni – Právnická fakulta

 

Univerzita Palackého v Olomouci – Právnická fakulta

 

studuje na:

 

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

 

Duong David

 

přijat na: – nedodal informace

 

studuje na:

 

Chlumská Jessica

 

přijata na:

 

VŠE – Národohospodářská fakulta – obor Ekonomie

 

studuje na:

 

VŠE – Národohospodářská fakulta – obor Ekonomie

 

Jeřábková Dominika

 

přijata na:

 

VŠE – Fakulta financí a účetnictví – obor Finance

 

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Mezinárodní obchod

 

VŠE – Národohospodářská fakulta – obor Ekonomie

 

studuje na:

 

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Mezinárodní obchod

 

Münichová Lucie

 

přijata na:

 

Evropskou dobrovolnou službu k organizaci Deutsche Jugend in Europa do Berlína

 

Nebřenský Matyáš

 

přijat na:

 

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – obor Elektrotechnika, energetika a management

 

studuje na:

 

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – obor Elektrotechnika, energetika a management

 

Spiesová Kristina

 

letos nepodávala přihlášku na vysoké školy

 

Šlosarová Dita

 

přijata na:

 

Česká zemědělská univerzita v Praze – obor Speciální chovy

 

studuje na:

 

Česká zemědělská univerzita v Praze – obor Speciální chovy

 

Špaňhelová Dominika

 

přijata na:

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Český jazyk a literatura

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Němčina pro mezikulturní komunikaci

 

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta – obor Český jazyk a literatura

 

studuje na:

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Český jazyk a literatura

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Němčina pro mezikulturní komunikaci

 

Štěpánek Jan

 

přijat na:

 

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – obor Elektrotechnika, energetika a management

 

ČVUT – Fakulta architektury – obor Architektura a urbanismus

 

studuje na:

 

ČVUT – Fakulta architektury – obor Architektura a urbanismus

 

Tomešová Adriana

 

přijata na:

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – Katedra psychologie

 

Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta – Katedra psychologie

 

studuje na:

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – Katedra psychologie

 

Valášková Kateřina

 

přijata na:

 

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

 

Pražská konzervatoř – obor Harfa

 

studuje na:

 

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

 

Pražská konzervatoř – obor Harfa

 

 

Přejeme všem našim absolventům, aby se jim dařilo v jejich pracovním i osobním životě a věříme, že najdou cestu do školy svých středoškolských studií, aby se s námi podělili o své nové zkušenosti a zážitky.