Uplatnění absolventů v roce 2015

 

maturitni-ples_49.jpg

 

V roce 2015 složilo úspěšně maturitní zkoušku všech 14 studentů a studentek maturitního ročníku Gymnázia Thomase Manna.

 

 

Češpivo Jakub

 

přijat na:

 

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií

 

studuje na:

 

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií

 

Englund Jakob

 

přijat na:

 

Wirtschaftsuniversität Wien – Wirtschafts – und Sozialwissenschaften

 

studuje na:

 

Wirtschaftsuniversität Wien – Wirtschafts – und Sozialwissenschaften

 

Hlavinková Hana

 

přijata na:

 

ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií – Ekonomika a management

 

ČVUT – Fakulta stavební – Civil engineering

 

ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská – Aplikace přírodních věd

 

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – Elektrotechnika, energetika a management

 

studuje na:

 

ČVUT – Fakulta elektrotechnická – Elektrotechnika, energetika a management

 

Hoang Patrik

 

přijat na:

 

Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií – obor Studium humanitní vzdělanosti

 

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Mezinárodní obchod

 

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Diplomacie

 

studuje na:

 

VŠE – Fakulta mezinárodních vztahů – obor Diplomacie

 

Chayka Artem

 

přijat na:

 

Univerzita Karlova – 1.lékařská fakulta

 

VŠCHT – obor Výroba a syntéza léčiv

 

studuje na:

 

VŠCHT – obor Výroba a syntéza léčiv

 

Michňa Ivan

 

přijat na:

 

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor překladatelství a tlumočnictví Aj a Nj

 

studuje na:

 

Univerzita Karlova – Právnická fakulta

 

Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – obor Překladatelství a tlumočnictví Aj a Nj

 

Kaločíková Nicole

 

přijata na:

 

VŠCHT – obor Biochemie a biotechnologie

 

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – obor Biochemie

 

studuje na:

 

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta – obor Biochemie

 

Melniková Diana

 

přijata na:

 

ČVUT – Masarykův ústav vyšších studií – obor Ekonomika průmyslového podniku

 

Newton College – specializace Globální podnikání a management

 

studuje na:

 

Newton College – specializace Globální podnikání a management

 

Schwott Saami Peter

 

přijat na:

 

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

 

Česká zemědělská univerzita

 

VŠCHT – Fakulta chemické technologie – obor Chemie a chemické technologie

 

studuje na:

 

VŠCHT – Fakulta chemické technologie – obor Chemie a chemické technologie

 

Stašek Theresa

 

přijata na:

 

Soukromá vysoká škola obchodní

 

Česká zemědělská univerzita – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – obor Kynologie

 

studuje na:

 

Česká zemědělská univerzita – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů – obor Kynologie

 

Smith David Radoslav

 

nekonal přijímací zkoušky, v letošním roce nechce nastoupit na žádnou vysokou školu

 

Syrovátková Julia

 

přijata na:

 

Univerzita Hradec Králové – obor – Cestovní ruch v německém jazyce

 

studuje na:

 

Univerzita Hradec Králové – obor – Cestovní ruch v německém jazyce

 

Vondrášek Václav

 

přijat na:

 

Česká zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta – obor Hospodářská a kulturní studia

 

studuje na:

 

Česká zemědělská univerzita – Provozně ekonomická fakulta – obor Hospodářská a kulturní studia

 

Weissová Sabine

 

přijata na:

 

Metropolitní univerzita Praha – Mediální studia

 

studuje na:

 

Metropolitní univerzita Praha – Mediální studia

 

Přejeme všem našim absolventům, aby se jim dařilo v jejich pracovním i osobním životě a věříme, že najdou cestu do školy svých středoškolských studií, aby se s námi podělili o své nové zkušenosti a zážitky.