Maturitní zkouška 2021

test-dates.jpg

Ve školním roce 2020/2021 proběhne maturitní zkouška v klasickém formátu – státní + školní část.

Ve společné (státní) části žáci budou maturovat ze dvou předmětů v jedné úrovni obtížnosti (odpovídá základní úrovni podle katalogů požadavků). Jedná se o povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, druhou povinnou zkoušku žáci volí z nabídky cizí jazyk (Nj, Aj), nebo matematika. Žáci mohou volit až dva nepovinné předměty z nabídky cizích jazyků nebo matematiky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si student ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z další 3 povinných zkoušek dle Rozhodnutí ředitelky školy.

Rozhodnutí o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyky + příloha

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí.

Písemná část maturitní zkoušky – písemné práce – duben 2021, didaktické testy – květen 2021 – bude upřesněno

Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ústní část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech: druhá polovina května 2021 – bude upřesněno

Maturitní okruhy profilové části konané formou ústní zkoušky před maturitní komisí:

Profilové zkoušky konané formou maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.

  • Anglický jazyk

Řád pro maturitní práci z anglického jazyka

Státní maturita z českého jazyka a literatury

V níže přiloženém souboru je školní seznam knih, z nějž studenti mohou vybírat knihy pro zařazení do svého seznamu. Zároveň jsou v seznamu uvedena pravidla pro sestavování seznamu přečtené literatury.

Školní seznam literárních děl

seznam literárních děl k maturitě

Více informací na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz