Maturitní zkouška 2021

test-dates.jpg

Ve školním roce 2021/2022 proběhne maturitní zkouška v klasickém formátu – státní + školní část.

Ve společné (státní) části žáci budou maturovat ze dvou předmětů v jedné úrovni obtížnosti (odpovídá základní úrovni podle katalogů požadavků). Jedná se o povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, druhou povinnou zkoušku žáci volí z nabídky cizí jazyk (Nj, Aj), nebo matematika. Žáci mohou volit až dva nepovinné předměty z nabídky cizích jazyků nebo matematiky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si student ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z další 3 povinných zkoušek dle Rozhodnutí ředitelky.

Rozhodnutí o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyky + příloha

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2021/22.

Termín pro odevzdání přihlášky pro jarní zkušební období: 1. prosince 2021.

Písemná část maturitní zkoušky – písemné práce – 5., 6. dubna, didaktické testy – 2. – 5. května 2022 (časový limit pro konání didaktických testů – český jazyk 75 minut, angličtina a němčina 100 minut, matematika 120 minut).

Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ústní část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech: 23. května – 27. května 2022

Kritéria k maturitní zkoušce z německého jazyka


Maturitní okruhy profilové části konané formou ústní zkoušky před maturitní komisí:

Profilová maturita z českého jazyka a literatury

V níže přiloženém souboru je školní seznam knih, z nějž studenti mohou vybírat knihy pro zařazení do svého seznamu. Zároveň jsou v seznamu uvedena pravidla pro sestavování seznamu přečtené literatury.

Školní seznam literárních děl

seznam literárních děl k maturitě – šablona ke stažení

Více informací na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz