Maturitní zkouška 2021

test-dates.jpg

Ve školním roce 2020/2021 proběhne maturitní zkouška v klasickém formátu – státní + školní část.

Ve společné (státní) části žáci budou maturovat ze dvou předmětů v jedné úrovni obtížnosti (odpovídá základní úrovni podle katalogů požadavků). Jedná se o povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, druhou povinnou zkoušku žáci volí z nabídky cizí jazyk (Nj, Aj), nebo matematika. Žáci mohou volit až dva nepovinné předměty z nabídky cizích jazyků nebo matematiky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si student ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z další 3 povinných zkoušek dle Rozhodnutí ředitelky.

Rozhodnutí o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyky + příloha

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2020/21.

Termín pro odevzdání přihlášky pro jarní zkušební období: 1. prosince 2020

Písemná část maturitní zkoušky – písemné práce –  zrušeny, didaktické testy – 24. – 26. května 2021 (dochází k navýšení časového limitu pro konání didaktických testů – český jazyk 85 minut, angličtina a němčina 110 minut, matematika 135 minut).

Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ústní část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech: 7. – 10. června 2021

Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. Nebude ovlivňovat celkové hodnocení).

K nepovinné zkoušce se student přihlašuje do 22.3.2021.

Maturitní okruhy profilové části konané formou ústní zkoušky před maturitní komisí:

Profilová maturita z českého jazyka a literatury

V níže přiloženém souboru je školní seznam knih, z nějž studenti mohou vybírat knihy pro zařazení do svého seznamu. Zároveň jsou v seznamu uvedena pravidla pro sestavování seznamu přečtené literatury.

Školní seznam literárních děl

seznam literárních děl k maturitě – šablona ke stažení

Více informací na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz