Maturitní zkouška 2023

test-dates.jpg

 

Ve školním roce 2022/2023 proběhne maturitní zkouška v klasickém formátu – státní + školní část.

Ve společné (státní) části žáci budou maturovat ze dvou předmětů v jedné úrovni obtížnosti (odpovídá základní úrovni podle katalogů požadavků). Jedná se o povinnou zkoušku z českého jazyka a literatury, druhou povinnou zkoušku žáci volí z nabídky cizí jazyk (Nj, Aj), nebo matematika. Žáci mohou volit až dva nepovinné předměty z nabídky cizích jazyků nebo matematiky. Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si student ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z další 3 povinných zkoušek dle Rozhodnutí ředitelky.

Rozhodnutí o nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyky + příloha

Nahradit lze tedy i profilovou zkoušku navázanou na konání didaktického testu ve společné části, didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Zkoušky PČMZ se konají následujícími formami: Kombinovaná forma (písemná zkouška a ústní zkouška) se týká zkoušky z cizího jazyka, který si žák zvolil z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky SČMZ ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí maturitní práce s obhajobou před maturitní komisí. Žák má možnost konat jednu vybranou profilovou zkoušku formou maturitní práce s obhajobou. Kritéria maturitní práce jsou stanovena předpisem ředitelky školy. Tato možnost se netýká PČMZ u cizího jazyka, který si žák zvolil v rámci SČMZ. Při podání přihlášky k maturitní zkoušce žák odevzdá také interní dokument s volbou formy PČMZ.

Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky z obou těchto částí. K maturitní zkoušce budou připuštěni všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v 1. pololetí školního roku 2022/23.

Termín pro odevzdání přihlášky pro jarní zkušební období: 1. prosince 2022.

Písemná část maturitní zkoušky je součástí profilové části maturitní zkoušky a bude hodnocena komisí ustanovenou vedením školy. Uskuteční se v termínu: 3. a 4. dubna 2023.

Konkrétní termíny jednotlivých zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Ústní část maturitní zkoušky se uskuteční v termínech: 22. – 25. května 2023 (termín je předběžný, bude upřesněno)

Kritéria k maturitní zkoušce z německého jazyka

Kritéria k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka  a písemné práci z českého jazyka

Kritéria k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Všichni studenti budou seznámeni s aktuálními kritérii a formou zkoušek v rámci jednotlivých předmětů a seminářů.

 

Maturitní okruhy profilové části konané formou ústní zkoušky před maturitní komisí:

Profilová maturita z českého jazyka a literatury

V níže přiloženém souboru je školní seznam knih, z nějž studenti mohou vybírat knihy pro zařazení do svého seznamu. Zároveň jsou v seznamu uvedena pravidla pro sestavování seznamu přečtené literatury.

Školní seznam literárních děl 2022/23

seznam literárních děl k maturitě – šablona ke stažení

Více informací na oficiálních stránkách maturitní zkoušky maturita.cermat.cz