Zkouška FIT in Deutsch A2

Vážení rodiče, nabízíme Vašim dětem zorganizování zkoušky Fit in Deutsch A2 a rádi děti centrálně přihlásíme přes naši školu.

Zkouška je na úrovni A2 a požadavky, které stanovuje Goethe Institut, jsou:

  • Rozumí známým každodenním výrazům.
  • Rozumí větám a často používaným obratům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání).
  • Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.
  • Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Cena zkoušky: cca 1400 Kč

Cílová skupina: žáci do 15 let (na GTM zkouška primárně určená pro primu)

Na zkoušku a zkušební test je potřeba se přihlásit pomocí formuláře na našem webu do 17.4.2020. Přihlášení zájemci dostanou poté další instrukce a termíny placení mailem.

Termín zkoušky: 12.6.2020 nebo 19.6.2020 (termín vybere Goethe Institutu podle počtu přihlášených studentů)

Zkušební test u nás ve škole: 6.4.2020 14:00 – 18:00

– klidně i pro děti, které se na ostrou zkoušku nechystají, vhodné k např pro primu/sekundu pro ověření úrovně

– zájemci se hlásí do 27.3.2020 na mail petrova@gtmskola.cz

– cena zkušebního testu: 300,- (hotově před testem)

Cvičné materiály možno stáhnout z webu Goethe Institutu.