Překladatelka

Lis 15, 2016 | Články

Dnes jsme se opět seznámili s novou profesí. Nyní šlo o profesi překladatele, které by se jistě řada našich studentů mohla věnovat. Jazykové schopnosti zcela určitě mají.

Jenže dnes se přesvědčili o tom, že to není jen dobře se naučit slovní zásobu. Potřebujete velký cit pro jazyk, rozumět smyslu překládaného textu, znát synonyma, tradice, podtext, prostě celou řadu dalších věcí, které činí z profese překladatele jednu z velmi náročných. My ale máme štěstí na rodiče a tak se setkáváme se skutečnými profesionály, kteří děti do své práce dokonale vtáhnou. Dnes to byla paní Iva Michňová, která pracovala dokonce se dvěma třídami, s kvartou a s tercií. Obě skupiny dětí si mohly i její práci vyzkoušet a samy tak zjistit, že to není nic snadného. Společně pak také porovnali práci překladatele a tlumočníka a měli to štěstí, že mohli nahlédnout i do knih paní Michňové. A my máme to štěstí, že ona jich plno věnovala naší školní knihovně. Jak říkám, máme ve škole velké štěstí na rodiče. Děkuji velmi pěkně a těším se velice na další rodičovskou profesi.