Praktické CSP

Říj 6, 2016 | Články

Cílem předmětu CSP, tedy Člověk a svět práce, je seznámit studenty s pracovním trhem, možnostmi, které současná pracovní scéna nabízí, s firemní problematikou, finanční gramotností, zákoníkem práce a dalšími nezbytnosti, které jsou pro běžnou pracovní realitu naprostou nutností.

Nejlepší prací je samozřejmě skutečný život, proto velmi vítáme ochotné a odvážné rodiče, kteří přijdou dětem představit svou vlastní práci. Ve středu jeden takový hrdina přednášel v kvartě. Byl to pan Tomáš Rutrle, který dětem v rámci CSP představil svoji práci, vysvětlil princip firemní hierarchie, objasnil některé nové ekonomické termíny. Prostě jim skvěle přiblížil praktický život. Těšíme se na další setkání.