Olympiáda

Led 16, 2022 | Články

Olympiády jsou běžnou součástí výuky na GTM. Děti se účastní olympiády v anglickém jazyce, v českém jazyce, soutěží v matematice či chemické olympiádě. Většinou velmi úspěšně. Často se dostávají do vyšších kol, kde se rozhodně neztratí. V době covidové se některá předmětová klání přesunula do online prostředí, kde se logicky soutěží podle jiných pravidel a výsledky se někdy ztrácí v éteru, ale na rozšiřování poznatků touto formou jsme ani v distančním období nezanevřeli a nezapomněli.

V současné době humanitní komise chystá olympiádu z dějepisu. Letošní téma je aristokratické, Šlechta v proměnách času, tak nás čeká kavalírský souboj. Ve dvou kategoriích. O výsledcích budeme informovat, stejně jako o průběhu a výsledcích dalších vědomostních klání.

Případní další zájemci  o dějepisnou soutěž se ještě mohou přihlásit.

Ti starší soutěží v úterý  18. 1. odpoledne (kvinta až oktáva), první kategorie (tercie a kvarta) má svou soutěž  ve středu 19. 1. v dopoledních hodinách.

 

Jitka Neradová