Oktáva

IMG_8.jpg

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Dvořáková, dvorakova@gtmskola.cz

Dv.JPG

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Němčina: Mgr. Ondřej Špaček, Siegbert Rost
 • Angličtina: Mgr. Jindra Glogrova, Justin Price
 • Občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Matematika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Tělesná výchova: Barbara Löbel, Bc. Michal Spurný
 • Volitelný předmět český jazyk: Mgr. Michaela Šédová
 • Volitelný předmět anglický jazyk: Justin Price, Ing. Cloyd Nelson
 • Volitelný předmět francouzský jazyk: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
 • Volitelný předmět občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Volitelný předmět dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Volitelný předmět dějiny umění: Mgr. Jitka Neradová
 • Volitelný předmět německá literatura: Mgr. Ondřej Špaček
 • Volitelný předmět vědecké psaní: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D
 • Volitelný předmět ekonomie v němčině: Ing. Pavla Krummackerová
 • Volitelný předmět programování: Mgr. Martin Jelínek
 • Volitelný předmět matematika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Volitelný předmět fyzika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Volitelný předmět chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Volitelný předmět bilogie: Ing. Monika Akslerová

Kontakty na jednotlivé vyučující