Oktáva

Septima.JPG

Třídní učitel: Siegbert Rost, rost@gtmskola.cz

IMG_4431.jpg

Ostatní vyučující:

 • Český jazyk: Mgr. Michaela Šédová Nastuneaková
 • Němčina: Siegbert Rost, Mgr. Ondřej Špaček
 • Angličtina: Cloyd Nelson, Justin Price
 • Občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Matematika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Tělesná výchova: Mgr. Martina Libá, Bc. Michal Spurný
 • Volitelný předmět německá literatura: Mgr. Ondřej Špaček
 • Volitelný předmět český jazyk: Mgr. Michaela Šédová Nastuneaková
 • Volitelný předmět anglický jazyk: Justin Price
 • Volitelný předmět dějepis: Mgr. Jitka Neradová
 • Volitelný předmět dějiny umění: Mgr. Jitka Neradová
 • Volitelný předmět občanský a společenskovědní základ: Mgr. Tomáš Tlapa
 • Volitelný předmět zeměpis: Mgr. Daniela Mlejnecká
 • Volitelný předmět chemie: Ing. Monika Akslerová
 • Volitelný předmět biologie: Ing. Monika Akslerová
 • Volitelný předmět matematika: Mgr. Michaela Dvořáková
 • Volitelný předmět fyzika: Mgr. Michaela Dvořáková

Kontakty na jednotlivé vyučující