Odpoledne s absolventy GTM

Bře 12, 2015 | Články

Ruku na srdce, kdo z nás studentů má jasnou představu o své budoucnosti? Při otázkách týkajících se ohledně výběru vysoké školy nejistě krčíme rameny a většina z nás hlásá: „Hlavně nic s chemií, biologií nebo matikou“. Nejen maturanti prosí o radu, u koho se dá, a tak iniciovali učitelé vyšších ročníků setkání, které zatím nemá v historii našeho gymnázia obdoby.

Pátek třináctého se dal strávit různými způsoby, avšak osm absolventů Gymnázia Thomase Manna se po několika letech vrátilo do školních lavic. Maturovali v letech, kdy jsme se my, žáci druhého stupně, učili číst a psát. Důvodem odpoledního setkání bylo přiblížit nám jaká je momentální situace čerstvě diplomovaných vysokoškoláků v České Republice i v zahraničí. Nejen letošní maturanti tápají ve výběru správného oboru a ohledně zaměstnání nemají konkrétní představy. „Sice se může zdát, že budoucnost je daleko, ale připravte se, že vás dostane“ zaznělo hned v úvodu od jednoho z bývalých maturantů. U jednoho stolu se tak sešel psycholog, personalista, ekonom či „ajťák“ aby se s námi podělili o své zkušenosti z vysokoškolských let a prvního zaměstnání.

Názory na to, co studovat byly různé, ale především se všichni shodli na tom, že první pracovní zkušenosti je fajn získávat již při studiu. Nemusíme se hned v prvním semestru ucházet o nejvyšší manažerské pozice, ale pokud o takové zaměstnání do budoucna stojíme, musíme počítat s tím, že zaměstnavatelé fandí životopisům plných praxí u různých firem. Uplatnění na hektickém trhu práce najdou především ti, kteří něco umí a umí to dobře, jsou flexibilní a mají zkušenosti a kontakty.

Zajímavým tématem byly i zahraniční pobyty typu Erasmus, které jsou nahlíženy na jednu stranu jako výborná jazyková a životní výzva na stranu druhou i jako čas plný nicnedělání a prodlužování studia. Znalost němčiny byla a je pro všechny absolventy nespornou výhodou ať už složili zkoušku DSD nebo ne. Názor, že sice hodně Čechů umí německy ale jen málo z nich opravdu dobře, alespoň mně osobně dodal sebevědomí a motivaci do dalších hodin němčiny. Na GTM se německy i anglicky lze naučit podle jednoho z absolventů doslova tak výborně, že nás z přednášek v němčině profesoři budou vyhánět.

Jednou z nejdůležitějších rad, které nám kladli absolventi na srdce, je studovat a dostudovat. Podmínkou k úspěšnému získání diplomu je především studium oboru, který nás bude bavit. Nejen samotná výuka a faktické znalosti formují naší osobnost. Během studia je důležité se vyvíjet a získávat znalosti i mimo posluchárnu a společně s ostatními studenty pracovat na různých projektech či pořádat diskuze a akce nad rámec studia. Být iniciativním a akčním je v kariéře přínosnější než známky z jednotlivých zkoušek.

Přítomní kantoři z GTM byli nadšeni nejen z nostalgického shledání se svými bývalými studenty, ale rádi slyšeli i od někoho jiného než od sebe samých, že obecný přehled je prioritou v jakémkoli oboru. Na otázku, zda si i po mnoha letech absolventi pamatují spíše učivo, které se „nabiflovali“ zpaměti nebo látku, kterou logicky pochopili, byla odpověď jednoznačná. Schopnost hledání souvislostí a tolik oblíbené „mezipředmětové vztahy“ tedy opravdu nejsou klišé týkající se jen zkoušení u tabule.

Každý z účastníků setkání nám umožnil nahlédnout do vlastní budoucnosti nebo se nad ní alespoň hlouběji zamyslet. Nevím, kolika z nás v rozhodování pomohli a které ještě více desorientovali, ale je nenahraditelné slyšet rady od někoho, kdo byl před pár lety ve stejné situaci zmateného středoškoláka. Možná si právě my za pár let rádi uděláme v pátek odpoledne čas, abychom se podělili o své cenné zkušenosti a radami do života se stejně tak nerozhodnými studenty, jako jsme my dnes. V dnešní době existuje mnoho skvělých možností a je jen na nás, jakou nohou vykročíme do budoucnosti.

Více fotek najdete ve fotogalerii.