Základní informace, školné

 • Obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium všeobecné
 • Číslo školního účtu: 2000001731/8040 Oberbank AG, Praha (pro platbu školného)
 • Platby označujte variabilním symbolem Vašeho dítěte – variabilní symbol dítěte najdete v Žákovské knížce
 • Školné pro školní rok 2021/2022 zůstává ve stejné výši:
  • prima – sekunda 50 000 Kč (v této částce jsou zahrnuty všechny kroužky školního klubu)
  • tercie 48 000 Kč (v této částce jsou zahrnuty všechny kroužky školního klubu)
  • kvarta 43 000 Kč
  • kvinta – sexta 41 000 Kč
  • septima – oktáva 37 000 Kč
 • Platby školného vždy k 1.9. a 1.2. příslušného školního roku (lze zaplatit i na celý školní rok k 1.9.)
 • Školní stravování zajišťuje školní jídelna Litoměřická, kontakt: 286028320