SCIO – Národní testování 2020/2021

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR v ČJ, Ma, jazycích a dalších předmětech. Díky testu obecných studijních předpokladů OSP (obdobné se používají celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu) jsme získali informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech.

V letošním složitém roce se zúčastnilo 11 015 žáků z 375 škol (základní školy 96%, víceletá gymnázia 4%). Z GTM se zúčastnila kvarta – 28 studentů.

Gymnázium Thomase Manna může být na své studenty hrdé. V matematice, češtině i obecných studijních předpokladech patří kvarta mezi 10% nejlepších zúčastněných škol.

GTM najdete v grafu vpravo nahoře (uvedené jako „vaše škola“).