SCIO – Národní testování 2019/2020

Celorepublikové srovnávací testování. Slouží pro získání kvalitní a nestranné zpětné vazby a porovnání se stovkami škol z celé ČR v ČJ, Ma, jazycích a dalších předmětech. Díky testu obecných studijních předpokladů OSP (obdobné se používají celosvětově ke zjištění předpokladů studentů k dalšímu studiu) jsme získali informaci, nakolik žáci využívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech.

K porovnání výsledků byla použita data všech zapojených škol z celé České republiky. Celkově se testování zúčastnilo 20 296 žáků ze 631 škol (základní školy 97 %, víceletá gymnázia pak 3 %). Z GTM se zúčastnila kvarta – 24 studentů.

Do souhrnné části zprávy byla zahrnuta jen data škol, které je zadaly do ScioDatu, ve správném termínu a bez závad.

Gymnázium Thomase Manna může být na své studenty hrdé.

GTM najdete v grafu vpravo nahoře (uvedené jako „vaše škola“).