Vize a cíle školy

 

vize_53e34d441fb7d.jpg

 

Cíle vzdělávání GTM

  • Naši studenti mají faktické znalosti a společenský přehled nutný pro úspěšné navázání studia na vysokých školách.
  • Žáci a studenti si osvojují strategie učení a získávají motivaci pro celoživotní učení.
  • Žáci i studenti jsou schopni všestranné, účinné a otevřené komunikace a mají rovněž potřebné prezentační dovednosti.
  • Rozvíjíme u žáků a studentů tvořivé myšlení, logické uvažování a dovednosti potřebné řešení problémů.
  • Rozvíjíme u žáků a studentů schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
  • Naši žáci a studenti jsou svobodné a zodpovědné osobnosti, které se nebojí uplatňovat svá práva a naplňovat své povinnosti.
  • Rozvíjíme u žáků a studentů toleranci a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám a schopnost žít společně s ostatními lidmi.
  • Pomáháme žákům a studentům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

VIZE ŠKOLY

tym_sluzby.jpg Vize 2020+

Nová vize školy do roku 2019

Strategie rozvoje školy (do roku 2016)

Strategie rozvoje školy – prezentace