Studentské fórum

Jednací řád Studentského fóra

CO JE STUDENTSKÉ FÓRUM?

 • Skupina zvolených žáků, kteří se pod vedením koordinátora snaží změnit školu tak, aby se v ní cítili všichni lépe

CO DĚLÁ STUDENTSKÉ FÓRUM ?

 • Zastupuje všechny žáky školy
 • Realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy
 • Komunikuje s vedením školy a učiteli
 • Přináší náměty a připomínky z jednotlivých tříd a informuje třídy o dění ve škole

ÚKOLY ČLENŮ STUDENTSKÉHO FÓRA

 • Přinášet info ze SF do třídy a naopak
 • Odpovědně plnit své úkoly
 • Aktivně se podílet na projektech
 • Reprezentovat svou třídu a školu
 • Motivovat spolužáky ke spoluúčasti na akcích školy
 • Přinášet vlastní náměty
 • Prezentovat výsledky činnosti SF

 

Členové studentského fóra ve školním roce 2022/23

Prima:              Adéla Vojancová, Richard Kopelent

Sekunda:          Barbora Anna Hrubá, Ana Dias Costa Freire, (Lukáš Jan Herget)

Tercie:             Jakub Kelleci,  Linda Jakoubková (Gabriela Capůrková)

Kvarta:             Klára Turynová, Eliáš Vyskočil

Kvinta:             Šimon Uher, Vladimír Tesařík, (Maximilián Fesl)

Sexta:              Alžběta Vlková, Dao Hung Vuong (David)

Septima:          Keno Kirsch, Tadeáš Pávek, (Oliver Novotný)

Oktáva:            Jakub Troníček, Kristýna Villa, (Alex Hein)

Prvák:              Šimon Paruch, Ela Jaroušková, (Viktorie Stehlíková)

Předseda:                   Jakub Troníček

Místopředseda:          Keno Kirsch