Vltava – Moldau

Projekt Vltava-Moldau byl projektem, při kterém vzájemně spolupracovali žáci a žákyně různých škol a rozdílných kultur. Důraz nebyl při tom kladen pouze na ekologicko-přírodovědnou tematiku, ale také na jazykovou stránku tak, aby prostřednictvím projektu byla zvyšována nejen přírodovědná gramotnost žáků, ale také podporována schopnost česko-německého porozumění.

Vltava-Moldau projekt byl výzkumný projekt, v jehož rámci si zainteresované třídy jednotlivých škol zvollly určitý úsek Vltavy (nebo jiný tok), na kterém dvakrát ročně provedly biologické, chemické a geografické výzkumy a na základě získaných výsledků se pokusily vyhodnotit kvalitu zkoumané vody.

Jedinečná byla na projektu nejen praktická přírodovědná práce přímo v terénu, ale také propojení s německým jazykem. Žáci a žákyně se učili německý jazyk ve zcela novém kontextu. Učitelé přírodovědných předmětů spolupracovali s učiteli německého jazyka a navzájem si pomáhali. Nejen výukové materiály, ale i webová stránka byli dvojjazyčné, a žáci a žákyně tedy získávali možnost využít aktivně své jazykové vědomosti.

Projekt sledoval uskutečnění následujících cílů:

  • Posílení ekologické výchovy,
  • otevřenost školy vůči okolí a přesunutí místa výuky mimo budovu školy,
  • zintenzivnění výuky německého jazyka,
  • práce s moderními médii a prezentace výsledků na interaktivní internetové platformě.

Projekt podporoval spolupráci mezi školami, přenášel na žáky a žákyně zodpovědnost za „kousek přírody“ v okolí jejich školy a přispíval důležitým způsobem k ekologické výchově.

Bohužel projekt roku 2012 skončil.