P2 – sběr podkladů pro plánovaný e book “Nachhaltigkeit”/”Udržitelnost”

 

Od listopadu 2019 sbíráme na všech zúčastněných školách podklady pro e-book. Velmi komplexně se tématem, odpadu, jeho znovuvyužitím, možných zpracováním zabýváme během projektového týdne, který v naší koordinátorské škole proběhl v listopadu. (18.11.-23.11.2019). Studenti sami tvořili, připravovali a spolupracovali s odborníky, které jsme pozvali k diskuzi. Naši žáci poté vytvořili dokonce dva krátké filmy s tématem “odpad”. Dále jsme navštívili sběrný dvůr, seznámili se z jeho fungováním a sbírali odpad v parku u školy. Výsledky práce pak byly prezentovány na Dni otevřených dveří 23.11.2019, který navštívili rodiče naši studentů a zájemci o studium na naší škole. Během projektového týdnu přijeli také kolegyně z Vídeňské školy, aby se seznámili se studenty a jejich projekty. Po projektovém týdnu začínáme plánovat aktivitu C1, kvůli nouzovému stavu v Evropě se nám bohužel aktivitu zatím nepodařilo realizovat.