P1- Ekoworkshop pro žáky a jejich rodiče

V každé z partnerských škol realizujeme workshopy pro žáky a jejich rodiče. Se studenty vytváříme postupně mapu projektu, kde jsou jednotlivé kroky, které máme plnit a zároveň domlouváme, jak tyto kroky budou realizovány. Začínáme pracovat s odpadovými materiály, které kreativním způsobem zpracováváme a umožňujeme tak jejich znovuvyužití. (Upcycling) jednotlivé aktivity jsme realizovali v průběhu projektového týdne a jejich výsledky pak prezentovali na dni otevřených dveří, který navštívila i široká veřejnost. Ústředními tématy jsou úvod do problematiky odpadu a udržitelné zemědělství.

 

Udržitelné zemědělství