C5 – Ekologický pobyt Saské Švýcarsko

 

Jednalo se o ekologický projekt, který proběhl v termínu 29.5. – 3.6.2022, a jehož stěžejním tématem byla ekologie a udržitelnost. Mimoto jsme každý den tvořili různé produkty nebo se zamysleli a společně debatovali nad danými tématy. Realizovali jsme několik výletů v krásném prostředí Saského Švýcarska. Většina aktivit probíhala česko-německy.

 

29.5.2022 příjezd do Saské Švýcarska s následnou prohlídkou a představením areálu panem Uwe Kleebaumem. Ubytování a seznámení se s celkovým programem na další dny. Následoval “Warming Up” a seznamovací aktivity.

 

30.5.2022 tématem dne byl otisk člověka, silné odrazy změny a co by šlo dělat jinak? Společné putování ke skalnímu labyrintu “ Felsenlabyrinth Langenhennersdorf”. Během cesty proběhly tematické diskuze “možnosti změny”, vysvětlení a objasnění ekologických pojmů a co mohu dělat jinak pro zlepšení životního prostředí.

 

31.5.2022 tematická diskuze – vhled do přírody jakožto domova všech druhů z různých perspektiv. Tvoření hmyzích hotelů. Práce v týmu, plánování, výstavba rámu. Výprava pro materiál do blízkého okolí. Dokončení a následná prezentace hmyzích hotelů.

 

1.6.2022 putování za Herkulovými sloupy (Herkulessäule). Navázání na téma z předchozího dne, ale divadelní formou – práce ve skupinách. Rozděleno do několika skupin – perspektiva lidského výtvoru, perspektiva člověka jako jedince, perspektiva zvířete, perspektiva přírody jako ekosystému a perspektiva budoucnosti.

 

2.6.2022 Miniprojekt – Co mohu udělat já pro změnu ve společnosti? Brainstorming k miniprojektu a následné představení možných témat k vytvoření následného společného videa. Skupinová práce na projektu – nápad a “Storyboard”. Následovaly provedení – natočení videa, úpravy a příprava na prezentaci. Finální fáze byla prezentace a následná společná evaluace celého pobytu.

 

3.6.2022 Warm Up, krátké zhodnocení celého pobytu, rozloučení a odjezd.

 

  1. Konkrétní výsledky projektu

teoretické i praktické provedení video-prezentace na téma ekologie a udržitelnost vytvoření hmyzích hotelů