Projekt Erasmus+
2017-2019

Cesta je cíl – metoda CLIL ve výuce

Opět se nám podařilo uspět s žádostí v rámci programu Erasmus+ (K1) a GTM získalo dotaci v celkové výši 33 890,- EUR na další vzdělávání a mobilitu pedagogů.

Projekt navazuje na úspěšné projektové období 2014-2016.

Během dvou let díky tomu navýšíme hodiny vedené metodou CLIL o 50% a budeme některé předměty učit částečně i v angličtině.

Projektové období 1.9.2017 – 31.8.2019

Děkujeme za finanční podporu

Hlavní parner projektu
Bertold Brecht Gymnasium Dresden

Aktivity projektu

Mobility pedagogických pracovníků – jazykové a jazykovo-metodické kurzy
Stínování a hospitace ve výuce v partnerské škole
Výuka v partnerské škole

 

Výstupy projektu

Přírodovědné předměty

Videohospitace – metoda CLIL

Hauptmathewortschatz
Odkazy na CLIL materiály
Fachwortschatz Mathematik
CLIL odkazy fyzika
Geometrische Grundbegriffe
Matematické pojmy: česky a německy

Metodické listy pro výuku matematiky a fyziky

Metodické listy a ukázky z hodiny výuky zeměpisu

Sätze, die Lehrer/innen im Unterricht verwenden können

Humanitní předměty

Inspirativní plakáty pro OSZ

Album Erasmus