Projekty

images.jpg

Studenti i učitelé Gymnáziua Thomase Manna se účastní mnoha zajímavých projektů.

Podrobnosti o nejzajímavějších projektech najdete v menu vpravo.

Zapojili jsme se také do projektů:

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016546 “Personální podpora Gymnázia Thomase Manna v Praze II” je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je získání personální podpory a realizace tandemové výuky na Gymnáziu Thomase Manna.
Projekt č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001391 “Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna” je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je pomoci k začlenění a zlepšení studijních výsledků žáků s odlišným mateřským jazykem, a to formou realizací podpůrných aktivit.