Projekty

images.jpg

Studenti i učitelé Gymnáziua Thomase Manna se účastní mnoha zajímavých projektů.

Podrobnosti o nejzajímavějších projektech najdete v menu vpravo.

Zapojili jsme se také do projektů:


Projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106 „iKAP II – Inovace ve vzdělávání“ je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt reaguje na zjištění a doporučení aktuálního Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy včetně Školní inkluzivní koncepce a na potřebu zajištění rovných příležitostí, zvýšení kompetencí pedagogů a rozvoje inovací ve vzdělávání.

Projekt č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001391 „Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem na Základní škole německo-českého porozumění a Gymnáziu Thomase Manna“ je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je pomoci k začlenění a zlepšení studijních výsledků žáků s odlišným mateřským jazykem, a to formou realizací podpůrných aktivit.


Naše škola získala dotaci z Programu “Pilotní ověření systému péče o talenty” na pražských základních a středních školách v rámci projektu „Prague Smart Accelerator“, reg.č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016956“.
Díky tomuto projektu máme možnost evaluace systému péče o talenty v naší škole, pořízení výukových pomůcek pro nadané žáky a vzdělávání pedagogů.


Projekt č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002234 „Vznik multimediální jazykové učebny a učebny přírodních věd na Gymnáziu Thomase Manna“ je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a přírodních věd na Gymnáziu Thomase Manna. To vše s podporou digitálních technologií ve výuce, čímž je podpořena další oblast výuky. Tohoto cíle bude dosaženo skrze zřízení nové multifunkční učebny přírodních věd a nové jazykové učebny. Žáci získané dovednosti a znalosti uplatní nejen při dalším vzdělávání, ve škole, ale i v budoucím pracovním životě.