Gymnázium Thomase Manna

 

 

Gymnázium Thomase Manna bylo založeno v r. 1995 německou menšinou v České republice s cílem navázat na výuku a výchovu na Základní škole německo-českého porozumění a poskytnout tak jednotné základní a střední vzdělání s němčinou a částečně v němčině od první třídy po maturitu.

Proč byla naše škola pojmenována po Thomasi Mannovi?

Oslovuje nás především humanistická kulturní tradice v Mannových literárních dílech a jeho pozitivní vztah k české kultuře a k předválečnému Československu. K této tradici se chceme přihlásit a nabízeným vzděláním a výchovou ji na našem gymnáziu dále rozvíjet.

Jaká jsme škola?

Gymnázium Thomase Manna je osmileté gymnázium zpravidla s jednou třídou v každém ročníku. Cílový počet žáků v osmi třídách je 213. Na škole pracuje obvykle do 20 kmenových učitelů a dalších cca 6 učitelů se zkráceným úvazkem. Z 6 němčinářů jsou 4 němečtí rodilí mluvčí.

Škola poskytuje kvalitní základní a střední vzdělání a považuje se za špičku ve výuce němčiny v České republice.

V čem se škola odlišuje od jiných gymnázií?

Gymnázium Thomase Manna vyniká přátelskou atmosférou a schopností přizpůsobit se rozličným vzdělávacím potřebám i malých skupin žáků či jednotlivců. Poskytuje částečně dvoujazyčnou česko-německou výuku. Připravuje žáky na složení jazykové zkoušky Deutsches Sprachdiplom II der KMK. Držitelé tohoto diplomu se mohou i s českým maturitním vysvědčením ucházet o studium na univerzitách v SRN a Rakousku za stejných podmínek jako domácí uchazeči.

V posledních dvou ročnících si žáci volí část předmětů podle svého studijního zájmu a zaměření.

Od primy se vyučuje němčina na třech výkonnostních úrovních – začátečníci, pokročilí, rodilí mluvčí. Rovněž na angličtinu jsou žáci děleni dle pokročilosti. 

Škola se každoročně zapojuje do mezinárodní soutěže v argumentaci a debatování v němčině Jugend debattiert international a dosahuje stabilně vynikajícího umístění v rámci České republiky i v mezinárodním finále.