Školní kolo dějepisné olympiády

07.11.2016

Školní kolo dějepisné olympiády na téma Marie Terezie-žena, matka, panovnice aneb Habsburkové v 18. století proběhne v úterý 22.11. od půl třetí v budově B.