Schola Pragensis 2016

26.10.2016

Účastníci se sejdou ve středu 2.11. 2016 v 11.50 hod v kabinetě u paní Neradové k provozní poradě.