Názory učitelů GTM ke stávce učitelů 6.11.2019

Lis 5, 2019 | Články

Stanovisko školy ke stávce: ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. podporuje navyšování platů ve školství a uvědomuje si, že české školství je dlouhodobě podfinancované.

S touto dnešní stávkou se neztotožňujeme a stávky se škola jako celek neúčastní, respektujeme samozřejmě individuální rozhodnutí se stávky zúčastnit a také odlišné názory, které v pedagogickém sboru jsou. Důvodem je především nesouhlas s požadavky ČMOS. Jít do stávky kvůli 1 – 2 % nám přijde neetické, zbytečné a jako promarněná příležitost. Naše nestávkování ovšem neznamená souhlas s politikou a vyjádřeními premiéra Andreje Babiše.  Domníváme se také, že kromě finančního ohodnocení je nutné hovořit o celkové koncepci českého školství a jeho reformě.


Dnešní stávkový den jsme využili k diskuzi v pedagogickém sboru a v rámci tohoto článku Vám přinášíme názory našich učitelů, kteří se s námi o ně chtěli podělit. 

Radka Jelínková: Já osobně se distancuji od prohlášení pana premiéra Babiše, že školy, které se stávky aktivně nezúčastní, že souhlasí s jeho prohlášením. Ve zkratce řečeno: nesouhlasím s tím, že učitelé mají nejlepší platy, jaké kdy měli (nedosahují ani 65% platů lidí s VŠ vzděláním v ČR), že soukromé a církevní školy požírají peníze, které by se mohly jinak rozdělit na platy učitelů (i do těchto škol chodí děti občanů České republiky, které dle zákona mají nárok na vzdělání, a přitom jejich rodiče státu odvádí stejné daně jako rodiče dětí navštěvující státní školy – to jsou tyto děti pro pana premiéra podřadné????). A v neposlední řadě nemohu souhlasit ani s tím, že peníze na platy učitelů požírá inkluze. Domnívám se, že mít asistenta ve třídě by uvítalo kromě mne i mnoho mých kolegů, abychom se tak mohli věnovat dětem ještě s větší intenzitou (protože i děti bez podpůrných opatření si rády zazlobí, rády na sebe pokřikují apod.), navíc peníze, které byly přidány na asistenty ve školách, byly vládou zase ubrány na provoz speciálních a praktických škol. Proto se musím ptát, umí snad pan premiér jinou matematiku???

Martin Jelínek: Vláda by se měla inspirovat školstvím ze severských zemí. Na kongresu Jak zlepšit školství prohlásil jeden švédský politik: “abychom zlepšili úroveň ve školství, přidali jsme učitelům plat odpovídající adekvátně vysokoškolsky vzdělanému člověku, od té doby je naše školství jedno z nejlepších” – jak prosté. Také oceňuji jejich výukové formy a metody, které mají velmi podstatný vliv na jejich kvalitní školství, a tím i životní úroveň celé země.

Se smutkem vnímám, jak spousta mých kamarádů – mladých a šikovných kolegů – ze školství po pár letech odchází, protože školy je nedokáží finančně udržet – oproti jiným profesím. Jelikož jsou šikovní, tak najdou lepší uplatnění jinde.

Interpretace stávky kvůli navýšení  2 % růstu není na místě. Myslím si, že by se mělo především stávkovat kvůli porušení slibů pana premiéra, který něco v minulosti garantoval a takto by to mělo být interpretováno. Pokud se do 5 let nenajde nějaké radikální řešení, tak nejen české školství, ale také zdravotnictví začne pomalu kolabovat.

Tereza Bočanová: Dokud nebude v Česku dořešen problém nekoncepčnosti našeho školství a bude vyučování ovlivňováno nesmyslnými jednotnými přijímacími zkouškami a maturitami, do té doby dohady o 2 % navýšení platů učitelů považuji za výsměch. Stejně tak jako považuji za drzost našeho premiéra, který prohlašuje, že kdo nejde aktivně do stávky, s ním souhlasí. Pan premiér se mě neptal, zda to tak vidím či nikoli, tudíž taková prohlášení jsou akorát nějakým jeho dalším politickým pokusem dehonestovat náš stát, tentokráte v oblasti školství. Považuji za nesmírně důležité, stejně jako řada dalších učitelů, dle reakcí na sociálních sítích, že by měla vzniknout koncepce či strategie českého vzdělávání tak, aby přežila všechny následující ministry a nové vlády, a aby se po mnoha letech začalo školství řešit v dlouhodobém horizontu. Kolik ministrů se již vystřídalo na postu ministra školství, víme, a každý ministr chtěl něco, ale nikdo z nich nepřišel s žádnou koncepcí. V současné době máme ministra školství pana Plagu, který se o vytvoření takové koncepce snaží, diskutuje s odborníky napříč učitelským spektrem, zve učitele ke kulatým stolům a debatám, proto nesouhlasím s takto narychlo a v nevhodný čas svolanou stávkou. Pokud by se stávkovalo za dlouhodobě udržitelnou koncepci, pak půjdu s čistým svědomím stávkovat také. V plném rozsahu také souhlasím s prohlášením Učitelské platformy. 

Podporujeme navyšování platů pedagogických pracovníků. Domníváme se, že platy se již nyní měly navýšit o 15%. 

Někteří kolegové projevili souhlas s názorem Učitelské platformy, který zde kopírujeme: 

Učitelská platforma: Ke stávce odborů se nepřipojujeme, stávkovat se má za dlouhodobou rozpočtovou jistotu.

Učitelská platforma se k odborové stávce nepřipojuje. Podle učitelů by stávka neměla být použita kvůli jednomu konkrétnímu navýšení platů pedagogických pracovníků, protože české školství potřebuje dlouhodobou jistotu šesti procent HDP, a nikoli každoroční dohadování. Tato opakovaná licitování pak přispívají k negativnímu a nedůstojnému mediálnímu obrazu učitelské profese. Garance navýšení rozpočtu školství je však práce ministerstva financí, které tímto selhává, ne ministra školství, který se musí pohybovat v mantinelech určených někým jiným.

Učitelská platforma se ke středeční stávce nepřipojuje. Deklarované téma nespokojenosti s postojem vlády k financování školství je jedním z důležitých faktorů ovlivňujících současný stav českého školství, nikoli však jediným či nejzásadnějším. “Načasování stávky se jeví jako nešťastné v situaci, kdy je současný ministr školství Robert Plaga většinově kladně hodnocen, kdy se daří s rozmyslem revidovat některá dříve učiněná rozhodnutí a jsou nastavovány procesy s výhledem na budoucí koncepční změny,” sděluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Podle Učitelské platformy by se měly platy již nyní zvýšit o 15 %, nikoli jen o 10 %. “Musí se zároveň posilovat i odpovědnost ředitelů v odměňování i výběru kolegyň a kolegů. Další navyšování by proto nemělo jít do tarifů, ale do kompetence ředitelů, kteří sami rozhodnou, komu se plat zvýší,” dodává Petra Mazancová.

Učitelská platforma od svého založení usiluje o zlepšení postavení učitelů v České republice a vnímá dlouhodobě přehlíženou frustraci učitelského stavu, proto se někteří členové ke stávce připojí a další budou volit jiný způsob vyjádření občanského postoje. Všichni členové pak budou pokračovat v konkrétních aktivitách směřujících k zlepšování poměrů v českém školství na úrovni, kterou jsou schopni přímo ovlivnit.

 

web: ucitelskaplatforma.cz – Učitelská platforma

Tomáš Tlapa:

Rozhodl jsem se zapojit do stávky, neboť v ní nejde pouze hádku o 1-2% navíc pro učitele, to je spíše zkreslený mediální obraz stávky, viz i samotné prohlášení ČMOS (https://skolskeodbory.cz/sites/skolskeodbory.cz/files/clanky/soubory/1572605119/dopis_reditele_stavka.pdf)

Michaela Šédová: 

Ohrazuji se proti výrokům premiéra Andreje Babiše, viz kolegyně výše. Domnívám se, že kromě finančního ohodnocení je nutné hovořit o celkové koncepci českého školství a jeho reformě. Žáky musíme připravovat na život v budoucnosti, investovat do systematického vzdělávání učitelů, technologií, metod; toho bez radikální reformy a myšlení společnosti nedosáhneme.